safayeruydar http://safayeruydar.mihanblog.com 2019-09-20T20:26:21+01:00 text/html 2011-08-11T00:07:58+01:00 safayeruydar.mihanblog.com صفای رویدر توجه توجه http://safayeruydar.mihanblog.com/post/148 <span style="font-weight: bold;">سلام خدمت بینندگان صفای رویدر این وبلاگ دیگر اپ نخواهد شد ولی انطور که معلوم هست دوستانی هنوز به این وبلاگ سر میزنن &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; سایت صفای رویدر میزبان شما همشهریان است</span><br style="font-weight: bold;"><br><br><br><font size="5"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.safayeruydar.com/" target="_blank" title="وبسایت صفای رویدر">برای ورود به سایت صفای رویدر کلیک کنید</a></font> text/html 2011-08-09T02:19:08+01:00 safayeruydar.mihanblog.com صفای رویدر www.safayeruydar.com http://safayeruydar.mihanblog.com/post/147 <font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="5"><span style="font-weight: bold;">www.safayeruydar.com </span></font> text/html 2011-08-05T15:25:46+01:00 safayeruydar.mihanblog.com صفای رویدر غروب زیبای امروز وطن http://safayeruydar.mihanblog.com/post/145 <img style="width: 516px; height: 429px;" src="http://s1.picofile.com/file/7109501612/nj.jpg" alt="غروب رویدر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2011-08-04T15:33:07+01:00 safayeruydar.mihanblog.com صفای رویدر دومین اطلاعیه شهرداری رویدر http://safayeruydar.mihanblog.com/post/144 <div id="yui_3_2_0_1_13124720006611685"><br><p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; " class="yiv1258196695MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: 'sans-serif'; font-size: 14pt; " dir="rtl" lang="FA">با توجه به درخواست مکرر وبلاگ نویسان در خصوص تمدید زمان تحویل آثار مسابقه وبلاگ نویسی با عنوان(من به عنوان یک شهروند رویدری چه نقشی می توانم در آبادانی و زیباسازی شهرم داشته باشم)به استحضار می رساند که این مسابقه تا پایان روزشانزدهم مرداد ماه نود تمدید می گردد.</span></p> <p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; " class="yiv1258196695MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: 'sans-serif'; font-size: 14pt; " dir="rtl" lang="FA">جوایز اولین دوره مسابقه بزرگ وبلاگ نویسی به شرح ذیل می باشد:</span></p> <p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; " class="yiv1258196695MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: 'sans-serif'; font-size: 14pt; " dir="rtl" lang="FA">نفر اول 1.000.000 ریال وجه نقد</span></p> <p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; " class="yiv1258196695MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: 'sans-serif'; font-size: 14pt; " dir="rtl" lang="FA">نفر دوم700.000<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>ریال وجه نقد</span></p> <p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; " class="yiv1258196695MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: 'sans-serif'; font-size: 14pt; " dir="rtl" lang="FA">نفر سوم500.000 <span>&nbsp;</span>ریال وجه نقد</span></p> <p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; " class="yiv1258196695MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: 'sans-serif'; font-size: 14pt; " dir="rtl" lang="FA">لازم به ذکر است از نفرات برتر این مسابقه در همایش وبلاگ نویسان که با حضور مسولین،دانشجویان،وبلاگ نویسان در روز هفدهم مرداد(روز خبرنگار) در نمازخانه دبیرستان نجمیه جنب شهرداری راس ساعت 22 <span>&nbsp;</span>برگزار می گردد تقدیر به عمل می آید.</span></p> <p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; " class="yiv1258196695MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 115%; font-family: 'sans-serif'; font-size: 14pt; " dir="rtl" lang="FA">حضور در همایش برای عموم آزاد می باشد.</span></p></div> text/html 2011-08-03T21:17:59+01:00 safayeruydar.mihanblog.com صفای رویدر تصویری از هوای امروز رویدر http://safayeruydar.mihanblog.com/post/143 <img style="width: 452px; height: 339px;" alt="http://s1.picofile.com/file/7108369672/ABCD0010.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/7108369672/ABCD0010.jpg"><br>چند تصویر درادامه مطلب ببینید<br> text/html 2011-08-02T23:06:41+01:00 safayeruydar.mihanblog.com صفای رویدر خان امده خان امده از سوی میدان امده با جنس ارزان امده http://safayeruydar.mihanblog.com/post/142 <font size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; ">شعری از حسن علی نیا(مهدی)<br></span></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">خان امده خان امده از سوی میدان امده با جنس ارزان امده</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">بارش کدو هست وانار<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>سیب درختی پرتقال</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">الوچه ها انواعشان<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بر جسم و جان می بخشه حال</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">گیلاسو کیسی با هلو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خوشگل تمیز چشم بلبلو</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">با بار ماشین امده <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span>بی دردسر بی گفتگو</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">انبای زرد با نمک<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>موز چکیتا مثل زک</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">در خوردنش لذت ببر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روشن نماید پوستو رگ</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">انگور ریز شیرین چو قند<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خوشمزه است ودلپسند</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">داروی درد هر مریض<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>جای دعا بر خود ببند</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">بازنجان وسیب وپیاز<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>چون نو عروسی داره ناز</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">هر مشتری بر او رسد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>چشمو دلش می گرده باز</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">کاهو خیار وخربزه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>جان میدهد بر مز مزه</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">گر با هویج قاطی شود<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>شیرین تر از شیر پزه</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">گرجه سبزی وا قلم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>صندوقها کرده ورم</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">قیمت شده دوغ بهار <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>آماده است بی دردو غم</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">جایش همیشه پشت در<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بر مشتری دارد نظر<span>&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">بر هر فقیر یا اغنیا<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اخلاق دارد چون شکر</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3"><span>&nbsp;</span>انصاف دارد خلق خو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>منطق همیشه پیش او</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3"><span>&nbsp;</span>هم کد خدا هم داد رس<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;</span>قانون پذیر است مو به مو</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">در کار خود هست استوار<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;</span>ارزان نموده میوه بار</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">با رحم وبا انصاف بود<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مردم زلطفش شرمسار</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">ارزان فروش رویدر است<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>معروفترین گوهر است</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">هم با خدا دارد نظر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>هم روهرو پیغامبر است</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">رونق بگیرد کار تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بر کت به جان ومال تو</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">چون با فقیر داری نظر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>الله سبحان یار تو</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">مهدی ببر پایان سخن<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>از خوبی بیشتر دم مزن</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">رویدر شده محبوب او<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>پیر جوان از مردو زن</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <br> text/html 2011-08-02T10:34:20+01:00 safayeruydar.mihanblog.com صفای رویدر شهرداری رویدر برگذار می کند http://safayeruydar.mihanblog.com/post/141 <span style="font-weight: bold;">اولین مسابقه ی وبلاگ نویسی به مناسبت روز خبرنگار</span><br> شهرداری رویدر در نظر دارد به مناسبت روز خبرنگار یک دوره مسابقه ی وبلاگ نویسی بین عموم شهروندان رویدری برگزار نماید.<br> موضوع:<br> من به عنوان یک شهروند رویدری چه نقشی می توانم در آبادانی و زیبا سازی شهرم داشته باشم.<br> تمامی شهروندان عزیز می توانند آثار خود را در قالب مقاله ، گزارش ، متن ،شعر و کلیپ تصویری تهیه و در وبلاگ خود بگذارند.وبلاگ هایی که قصد شرکت در مسابقه را دارند باید آدرس وبلاگ خود را به پست الکترونیکی شهرداری به آدرس:<br> ارسال نمایندrooydarcity@gmail.com<br> طریقه نگارش مقاله:<br> ترجیحا با فونت Bbnazanin وسایز14 باشد.<br> مهمتر از هر چیزبه سه نفر از برندگان جایزه نفیسی اهدا خواهد شد.<br> <br> text/html 2011-08-01T15:30:15+01:00 safayeruydar.mihanblog.com صفای رویدر تصویر هایی از فعالیتهای روز اول ماه مبارک رمضان http://safayeruydar.mihanblog.com/post/140 امروز اولین روز ماه مبارک رمضان بود چهره رویدرمان عوض شده بود فعالیتهایی بیشتری وکارهایی بسیار زیبا<br>چه از فضای قرانی چهار راه دهنو توسط حسین باقری که کار بسیار به جاو ویک فضای بسیار خوبی را ایفا کرده بود<br>و مینی پیتزا ساندویچی ستاره&nbsp; وخریدهایی که برای افطار به منزل میبردند وهمه همه نشانی از فعالیت در این ماه بزرگ<br>بود وحال هم موذن با یک سفره برای افطار به مسجد میرفت وکودکی سینی به دست به طرف مسجد<br><br>وحال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الله اکبر&nbsp; شروع کنیم<br><br>نماز وروزتون قبول همشهریان<br><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 381px; height: 508px;" alt="http://s1.picofile.com/file/7106771177/DSCI0006.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/7106771177/DSCI0006.jpg"><br>برای دیدن بقیه عکسها به ادامه مطلب بروید<br> text/html 2011-08-01T09:44:28+01:00 safayeruydar.mihanblog.com صفای رویدر اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق رویدر http://safayeruydar.mihanblog.com/post/139 <font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; " size="6"><span style="font-weight: bold; ">به افق رویدر<br></span></font><a href="http://up.iranblog.com/images/but75a14750aey1k0dfz.jpg"><img style="width: 508px; height: 309px;" src="http://up.iranblog.com/images/but75a14750aey1k0dfz.jpg" alt="but75a14750aey1k0dfz.jpg" =style"border:="" 1px="" dashed="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" padding:="" 2px;="" max-width:="" 940px;="" width:="" 614px;="" height:="" 462px;"=""></a><br><font size="3"><span style="font-weight: bold;">برای دیدن در اندازه واقعی بر روی عکس کلیک کنید</span></font><br> text/html 2011-07-31T15:22:11+01:00 safayeruydar.mihanblog.com صفای رویدر هنر نمایهای اندیشه های سبزمان http://safayeruydar.mihanblog.com/post/138 گفتیم سری به نمایشگاهی که در سالن ورزشی رویدر افتتاح شده بزنیم وقتی وارد شدم تنم به لرزه در امد که چنین هنرمندانی در رویدر هستند واز چشمانمان پنهان ماندند طراحی ونقاشیهایی که از واقعیت به ان طرف بود داشتم به<br>تابلو ها خیره میشدم تا عکس دو کودک را دیدم که برام سوال شد مو ضوع این دو تصویر چیت پرسیدم از مسئول نمایشگاه گفتند این نقاشی را خانم (فروزان فاضلی) خلق کرده اند که یکیش پسر دایی&nbsp; خودش ویکی هم فرزند دکتر جعفری که واقعا شگفت انگیز بود رفتم وکارها&nbsp; ونقاشی هایی دیدم که از رویدر منظره هایی رویایی بود<br>که اینا همش به دست(خانم مریم دردری وراحله حسینی خلق شده بود واقعا ما باید افتخار کنیم که چنین هنر مندهایی وجود دارند وپنهان بودند ما بی خبر بودیم و هنر مندهایی زیادی بودند که بنده حضور ذهن ندارم اسم کوچک انان در ذهن ندارم<br>و تشکر می کنم از خانم حسینی ودردری که هنر مندان و کسایی که در کاغذ سفید تصاویر را خلق می کنند را معرفی کردند خسته نباشید میگیم<br style="font-weight: bold; "><br style="font-weight: bold; "><span style="font-weight: bold; ">تصاویری را با هم ببینیم</span><br><img style="width: 498px; height: 339px;" alt="http://s1.picofile.com/file/7106098381/DSCI0012.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/7106098381/DSCI0012.jpg"><br>چند تصاویر در ادامه مطلب<br>